El treball de redacció del Catàleg de Proteccions la realitza un equip pluridisciplinari, amb la col·laboració de professionals especialistes en diferents matèries que permet desenvolupar el treball amb la dedicació i la qualitat exigible.

INÉS ESTEVE SEBASTIÁ, arquitecta directora especialista en planificació, conservació i gestió del patrimoni cultural i en disseny i desenvolupament tècnic dels instruments de planificació territorial i planejament urbanístic.

NURIA MOYA LLORENS i VICENTE CALABUIG MONTESINOS, arquitectes especialistes en planificació, conservació i gestió del patrimoni cultural

NURIA ÁLVAREZ GARCÍA, FRANCISCA RUBIO GÓMEZ i JOSEP CASTILLO MARÍ, llicenciats en Geografia i Història i especialistes en arqueologia.

IGNACIO DÍEZ TORRIJOS, enginyer agrònom, llicenciat en ciències ambiental i màster en arquitectura del paisatge, en representació de CERCLE Territori, Paisatge i Arquitectura COOP. V. com a especialistes en Paisatge, Medi ambient i participació pública.

VANESSA CALABUIG TORMO, enginyera agrònoma, especialista en medi
ambient i participació pública

COL·LABORADORS: CÉSAR MÁRQUEZ PRETEL, arquitecte col·laborador.

LAURA CUÑAT MÍNGUEZ i AIDA FERNÁDEZ SINISTERRA, disseny gràfic.

AGRAÏMENTS: JUAN PÉREZ NAVARRO.